Konu: AÖF Çevre Sağliği Ara Sinav Sorulari

 1. #1
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  AÖF Çevre Sağliği Ara Sinav Sorulari

  1- Araştırmaya ve geliştirmeye önem vererek öncü teknoloji üreten gelişmiş ülkelerin çevre konusuyla ilgili doğrudan yada dolaylı olarak elde ettikleri asıl kazançları nedir?

  A) Çevreyi kirletmeyen,aksine koruyan ve geliştiren yöntemlerin uygulanması
  B) Etkin çevre politikaları,yasaldüzenlemeler,etkin planlama
  C) Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere,teknolojileriyle birlikte yüksek meblağlar karşılığında sattıkları know-how
  D) Bireylerin veya toplumların faaliyet alanları dışına daha az atık sevki
  E) Proseste veya işlemde kontrol

  2- I. Atıkların nihai bertaraf yöntemi yakmadır
  II. Atık yönetiminde kaynakta azaltma temel amaç olmalıdır
  III. Vahşi depolama sahaları su,hava,toprak ve koku kirliliğine neden olur
  Katı atıklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Yanlız I
  B) Yanlız II
  C) Yanlız III
  D) I ve III
  E) II ve III

  3- Evrensel evrim sürecini başlatan büyük nükleer patlamaya ne ad verilmektedir?

  A) Bing bang
  B) Helyum
  C) Astroid
  D) Kelvin
  E) Meteor

  4- Dünyanın ilk oluşumu sırasında radyoaktif elementlerin parçalanması ile hangi olay meydana gelmiştir?

  A) Yerkürenin gittikçe genişlemesi
  B) Oksijen seviyesinin yükselmesi
  C) Sıcaklığın artması
  D) Canlılar için uygun ortamın oluşması
  E) Toz bulutlarının oluşması

  5- Aşağıdakilerden hangisi su erozyonunun etkisi değildir?

  A) Taşıma
  B) Toprak kaymaları ve sel felaketler
  C) Aşındırma
  D) Su depolama tesislerini siltasyonla doldurması
  E) Toprakların havzalar içine taşınması

  6- Nehrin kaynağı ve sonlandığı yer arasında kalan, nehire su veren tüm alan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akarsu
  B) Havza
  C) Lagün
  D) Göller
  E) Baraj ve göletler

  7- Aşağıdakilerden hangisi in situ koruma alanıdır?

  A) Tohum bankaları
  B) Gen bankaları
  C) Ormanlar
  D) Hayvanat bahçeleri
  E) Herbaryumlar

  8- 1990 yılında hangi kuruluş tarafından genetik materyalin dondurularak saklanması amacıyla gen bankaları kurulmuştur?

  A) FAO
  B) TAGEM
  C) ILO
  D) OECD
  E) WHO

  9- Hava hareketlerinin yerini değiştirme,iklim rejimini düzenleme,havadaki partikülleri tutma gibi özellikler gösteren doğal kaynağımız hangisidir?

  A) Çayır-mera
  B) Toprak
  C) Su
  D) Genetik rezerv
  E) Orman

  10- Bir organizma veya populasyonun ekosistem içindeki işlevini(mesleğini) adaptasyonunu ve fizyolojik tepkilerini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Proses
  B) Ortam
  C) Habitat
  D) Ekolojik niş
  E) Çevre

  11- Kommuniteler arsında yer alan,genişliği ve tipi çok değişken olan geçiş zonuna ne ad verilir?

  A) Ekotor
  B) Biyom
  C) Yaşam koşulları
  D) Yönlü değişim
  E) Sıralı değişim

  12- Enerji piramidinin ikinci basamağında yer alan ve birincil tüketiciler olarak bilinen canlılara genel olarak verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Omnivorlar
  B) Yeşil bitkiler
  C) Fotosentetik bakteriler
  D) Karnivorlar
  E) Herbivorlar

  13- Fotosentez sırasında güneş enerjisi hangi molekülde kimyasal bağ enerjisi olarak depolanır?

  A) Oksijen
  B) Fotofosforilasyon
  C) ETS
  D) ATP
  E) Karbondioksit

  14- Aşağıdakilerden hangisi C4 bitkilerine ait bir özellik değildir?

  A) Işık şiddetini kullanma yetenekleri yüksektir
  B) Yüksek karbondioksit derişimine ihtiyaç duyarlar
  C) Yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyarlar
  D) Kuraklığa dayanıklıdırlar
  E) Düşük oranda suya ihtiyaç duyarlar  15- Bitkiler tarafından terleme ile atılan su ile topraktan ve yüzey sulardan buharlaşan suyun toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  A) Evapotranspirasyon
  B) Su döngüsü
  C) Drenaj
  D) Hidroloj
  E) Evaporasyon

  16- Atmosferde %21 oranında bulunan oksijen aşağıdakilerden hangisi tarafından tüketilmemektedir?

  A) Ayrıştırıcılar
  B) Bitkilerin gece solunumu yapan organları
  C) Solunum yapanlar
  D) Fotosentez yapmayan organlar
  E) Fotosentez yapan organlar

  17- Doğada mevcut olan karbon kaynakları hidrosferde hangi biçimde bulunurlar?

  A) Karbondioksit
  B) Petrol
  C) Kömür
  D) Bikarbonatlar
  E) Karbonmonoksit

  18- Aşağıdakilerden hangisi toksisiteyi etkileyen faktörler arasında değildir?

  A) Canlının genetik yapısı
  B) Kimyasal madde
  C) Ekotoksikoloji
  D) Maruz kalma şekli
  E) Fiziksel çevre

  19- Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe maruziyet yolları arasında sayılamaz?

  A) Besin zinciri
  B) Maruz kalma süresi
  C) Solunum sistemi
  D) Deri ile temas
  E) Sindirim sistemi

  20- Risk yönetimi aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A) Risk azaltma
  B) Risk izleme
  C) Risk planlama
  D) Besin zinciri
  E) Risk değerlendirme

  21- Epidemiyolojinin iş sağlığındaki uygulama alanları aşağıdaki konulardan hangisini içermez?

  A) Çalışanların sağlık sorunlarının değerlendierilmesi normal (standart) değerlerin saplanması
  B) Çalışma koşullarına bağlı doz-cevap (maruziyet-etki) ilişkisinin değerlendirilmesi
  C) Neden-sonuç ilişkisi kurma
  D) Koruyucu yöntemlerin değerlendirilmesi
  E) Ekotoksikoloji

  22- Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının önlenmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler arasında öncelikli değildir?

  A) Doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması
  B) Sera gazı emisyonlarının azaltılması
  C) Turizmin yurt dışından gelen turist sayısı itibariyle geliştirilmesi
  D) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
  E) Entegre çevre yönetiminin uygulanması

  23- Aşağıdakilerden hangisi çevre düzeni planlarının hazırlanması ile ilgili araştırma safhasında yer almaz?

  A) Çizili dökümanların elde edilmesi
  B) Arazi çalışmalarının yapılması
  C) Gerkli verilerin toplanması
  D) Sentez paftalarının hazırlanması
  E) Mülkiyetlerin derlenmesi


  24- Rekreasyon alanlarının sağladığı faydanın ekonomik anlamda ölçülmesi için kullanılan yöntem hangisidir?

  A) Yolculuk maliyeti yöntemi
  B) Benzetim
  C) Modelleme yöntemi
  D) İnsan kapitali yöntemi
  E) Hedonik ücret yöntemi


  25- Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için ÇED raporu hazırlanması gerekmez?

  A) Toplu konut
  B) Küçük ölçekli satış mağazaları
  C) Nükleer santral
  D) Termik santral
  E) Otoyol

  26- ''Karbon vergisi'' uygulamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sulardaki karbon monoksit kirliliğin azaltılması
  B) İşletmelerin rekabet güçlerinin ve pazar paylarının artırılması
  C) Tarım topraklarının kirlenmesinin önlenmesi
  D) Asit yağmurlarının önlenmesi
  E) İklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının azaltılması


  CEVAPLAR

  1-C
  2-B
  3-A
  4-C
  5-E
  6-B
  7-C
  8-A
  9-E
  10-D
  11-A
  12-E
  13-D
  14-B
  15-A
  16-E
  17-D
  18-C
  19-B
  20-D
  21-E
  22-C
  23-D
  24-A
  25-B
  26- E

 2. #2
  aSsude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aSsude isimli Üye şimdilik offline konumundadır Usta Üye
  Üyelik tarihi
  03.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,341
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF Çevre Sağliği Ara Sinav Sorulari

  1) Aşağıdakilerden hangisi, yenilenemeyen enerji kaynaklarından biri değildir?

  A) Kömür
  B) Petrol
  C) Nükleer enerji
  D) Jeotermal enerji
  E) Doğalgaz

  2) Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik sorunları çözümleyecek anahtar kavramdır?

  A) Kalkınmak
  B) İleri teknolojileri kullanmak
  C) Verimlilik
  D) İstihdam
  E) Yatırım


  3) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin zenginliğinin teknolojik gelişmişlik yanında bağlı olduğu diğer faktörlerden biri değildir?

  A) İklimsel ve meteorolojik koşullar
  B) Sulak araziler
  C) Çayır-mera, tarım alanları ve tarımsal üretim potansiyeli
  D) Su potansiyeli
  E) Çevre politikaları

  4) Ekilmeyen arazinin su erozyonu ile yok olması için kaç yıllık bir sürenin geçmesi gerekir?

  A) 50 yıl
  B) 100 yıl
  C) 10000 yıl
  D) 20000 yıl
  E) 15000 yıl

  5) Aşağıdakilerden hangisi, ilk bitki oluşumunda rol oynayan bileşiklerdir?

  A) Porfirin bileşikleri
  B) Aminoasitler
  C) Polimer bileşikler
  D) Biyomer bileşikler
  E) Karbonhidratlar

  6) Aşağıdakilerden hangisi, uzay boşluğunda bulunması beklendiği halde henüz keşfedilmemiş iki atomlu moleküllerden biri değildir?

  A) C2
  B) NO
  C) H2
  D) N2
  E) O2

  7) Aşağıdakilerden hangisi, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa verilen addır?

  A) Populasyon
  B) Ekosistem
  C) Kommunite
  D) Tür
  E) Biyolojik zenginlik

  8) Aşağıdakilerden hangisi, süksesyon evrelerinden biri değildir?

  A) Göç
  B) Yerleşme
  C) Reaksiyon
  D) İçsel dinamizm
  E) Nudasyon

  9) Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre
  B) Sosyoloji
  C) Ekoloji
  D) Toprak bilimleri
  E) Oşinografi

  10) Toplumun bir kesiminin anlık olarak gözlenmesi ile oluşturulan çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Retrospektif araştırmalar
  B) Gözleme dayalı araştırmalar
  C) Analitik araştırmalar
  D) Kohort araştırmalar
  E) Kitlesel araştırmalar

  11) Aşağıdakilerden hangisi, risk yönetim sürecinde yer almaz?

  A) Risk planlama
  B) Risk izleme
  C) Riski yok etmek
  D) Risk değerlendirme
  E) Risk azaltma

  12) Aşağıdakilerden hangisi, toksisite üzerinde değişiklik yapmaz?

  A) Kimyasal maddenin moleküler yapısı
  B) Maddenin ağırlığı
  C) Elementlerin allotropik şekli
  D) Maddenin saflığı
  E) Saklama koşulları

  13) İl çevre planları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?
  A) Valilik
  B) Belediye
  C) Çevre ve Orman Bakanlığı
  D) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
  E) İl Özel İdaresi

  14) Bir aktivitenin uygulamaya değer olup olmadığını sorgulamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çoklu kriter analizi
  B) Fayda-maliyet analizi
  C) Koşullu değerleme yöntemi
  D) Verimlilik değişimi yaklaşımı
  E) Yolculuk maliyeti

  15) Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklara, çevre kalitesi ile ilişkilendirilerek ekonomik değer biçilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Yolculuk maliyeti yöntemi
  B) Koşullu değerleme yöntemi
  C) Verimlilik değişimi yaklaşımı
  D) Hedonik fiyat yöntemi
  E) Fayda-maliyet analizi yöntemi


  16) Yararlı iş yapabilme yeteneğine ne ad verilir?

  A) Fayda
  B) Enerji
  C) Performans
  D) Rezerv
  E) Güç


  17) Yanma ürünleri arasında aşağıdaki bileşenlerden hangisinin bulunması tam yanma işleminin gerçekleşmediğini kanıtlamaz?

  A) C
  B) H2
  C) Na
  D) CO
  E) OH


  18) Aşağıdakilerden hangisi, küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden biri değildir?

  A) Hidrolojik döngünün değişmesi
  B) Buzulların erimesi
  C) Deniz seviyesinin yükselmesi
  D) Kar ve buz örtüsünün alansal genişlemesi
  E) İklim kuşaklarının yer değiştirmesi

  19) Aşağıdakilerden hangisi, asit yağmurlarına neden olur?

  A) Na
  B) H2
  C) SO3
  D) O3
  E) HNO3

  20) Aşağıdakilerden hangisi, iç ortamlarda hava kirliliğine neden olan kaynaklardan biri değildir?

  A) Sobalar
  B) Sigara içimi
  C) Duvar boyaları
  D) Mobilyalar
  E) Televizyon


  21) 1848 yılında oluşturulan ilk “Halk Sağlığı Yasası” aşağıdaki ülkelerden hangisinde çıkarılmıştır?

  A) Amerika
  B) Büyük Britanya
  C) Fransa
  D) İtalya
  E) Almanya


  22) Evsel atıksularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Suyun evlerde kullanılmasından sonra ortaya çıkar
  B) Uygun deterjanların kullanılması herhangi bir kirliliğe yol açmaz
  C) Evsel atıksuların önemli etkisi mikrobiyal kirlenmedir
  D) Evsel atıksular organik madde, mikroorganizma, azot ve fosfor gibi bileşenleri içeren sulardır
  E) Aşırı oranda organik madde içeren su kütlelerinde sudaki çözünmüş oksijen tükenebilir


  23) Aşağıdakilerden hangisi, suyun fiziksel özelliklerini veren parametrelerden biri değildir?

  A) Renk
  B) Sertlik
  C) Koku ve tat
  D) Sıcaklık
  E) Elektriksel iletkenlik


  24) İçme ve kullanma sularında kaç üniteden fazla renk bulunması istenmez?

  A) 20
  B) 5
  C) 25
  D) 10
  E) 15


  25) Aşağıdaki atıklardan hangisi, endüstriyel kaynaklı atıklar arasında yer almaz?

  A) Organik atıklar
  B) Ambalaj atıkları
  C) Tehlikeli atıklar
  D) Radyoaktif atıklar
  E) Atıksu arıtma tesisi atıkları


  26) Aşağıdakilerden hangisi, bir atığın tehlikeli olarak nitelendirilebilmesi için bakılabilecek özelliklerden biri değildir?

  A) Koku vericilik
  B) Reaktivite
  C) Toksisite
  D) Parlayıcılık
  E) Korozivite  27) Entegre atık yönetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Etkin atık yönetim planlarının oluşturulmasında sadece çevresel parametreler dikkate alınır
  B) Entegre atık yönetimi etkin kaynak kullanımının sağlanması ve atık oluşumunun en aza indirilmesini benimser
  C) Geçmişte kontrolsüz gömme olarak başlamıştır
  D) Atık yönetim planlarının oluşturulmasında LCA yöntemi kullanılır
  E) Entegre atık yönetimi tüm katı atıkları kapsar


  28) Aşağıdakilerden hangisi, çevreye en az zararı vererek, mümkün olduğunca eşitlik ve adaleti sağlayarak kalkınmanın nasıl olması gerektiğini tarif eden bir eylem planı niteliğindedir?

  A) Habitat II zirvesi
  B) Johannesburg zirvesi
  C) Ortak geleceğimiz raporu
  D) Stokholm zirvesi
  E) Gündem 21 raporu


  29) Habitat II Zirvesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

  A) Brüksel
  B) İstanbul
  C) Viyana
  D) Stockholm
  E) Paris


  30) Aşağıdakilerden hangisi, Rio Deklarasyonu’nda yer alan ilkelerden biri değildir?

  A) Barış, kalkınma ve çevre koruma birbirlerine bağlıdır
  B) Çevre koruma kalkınma sürecinin tamamlayıcı bir parçasıdır
  C) Atıklar düzenli depolama yöntemiyle toplanmalıdır
  D) İnsanoğlu sürdürülebilir kalkınmanın merkezindedir
  E) Çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip faaliyetler için ÇED çalışmaları yapılmalıdır


  CEVAP ANAHTARLARI SINAV 2

  1 D
  2 C
  3 E
  4 E
  5 A
  6 C
  7 C
  8 D
  9 C
  10 E
  11 C
  12 B
  13 C
  14 B
  15 E
  16 B
  17 C
  18 D
  19 C
  20 E
  21 B
  22 B
  BOS
  23 B
  24 E
  25 B
  26 A
  27 A
  28 E
  29 B
  30 C
Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. AÖF Finansal Yönetim Final Deneme Sorulari
  Konu Sahibi aSsude Forum AÖF
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Haziran.2013, 18:29
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ekim.2012, 09:44
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ekim.2012, 05:07