Konu: AÖF 2. Sınıf Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

 1. #1
  €lif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  €lif isimli Üye şimdilik offline konumundadır Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2008
  Mesajlar
  111
  Beğeniler
  0 / 0

  AÖF 2. Sınıf Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

  1- devletin ve kamu kesiminin fonksiyonlarım iç-dış güvenlik, diplomasi gibi hizmetlerin varlığı ile sınırlayan görüş hangisidir? KLASİK LİBERAL GÖRÜŞ
  2- Merkantalistler toplumların zenginliğini neye göre ölçerler? Altın, gümüş gibi madenler
  3- Devletin bütçe yoluyla yaptığı harcamaların normal devlet gelirlerinden fala olmaması hangisinin tanımıdır? Denk Bütçe
  4- Mali araçların ekonomi içersinde müdahale aracı olarak kullanılmaya başlanması aşağıdaki görüşlerden hangisinin temel önermesidir? Keynesyen görüş
  5- Aşağıdakilerden hangisi idari-fonksiyonel bütçe ayrımına göre konsolide bütçe harcaması kalemlerinden değildir? CARİ HARCAMALAR (eğitim, sağlık,savunma ve genel hizmetler konsolide bütçeye girer)
  6- Etkisi bir bütçe dönemiyle sınırlı olan ve devletin işlerliğinin devamı için gerekli harcamalara ne ad verilir? Cari harcama Genel harcama: devlet düzenin sürdürülmesi ve devlet yönetimini sağlayan harcamadır. Transfer harcaması: Bazı kaynakların devlet bütçesi aracılığı ile kişi ve kurumlar arasında karşılıksız el değiştirme niteliği taşıyan harcamalardır. Yatırım harcaması: ekonominin üretim gücünü doğrudan arttırmaya yönelik harcamalardır. Ekonomik harcama: genellikle bireylere doğrudan yarar sağlamak yerine üretim sürecinin ilk aşamalarında hammadde ve ara mal ile alt yapıyı oluşturan ve firmalara yarar sağlayan harcamalardır.
  7- Cari dönem üretimine karşı devlet tarafından doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte, bazı kaynakların, devlet bütçesi aracılığıyla kişi ve kurumlar arasında karşılıksız olarak el değiştirmesi niteliği taşıyan harcamalara ne ad verilir? Transfer Harcaması
  8- Devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üreten kuruluşlarının genel adı nedir? Kamu ikt. Teşebbüsleri
  9- Kişileri iradeleri dışında uğradıkları fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlarını azaltmak, kişiye bu zararlar karşılığında insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla sosyal devlet ilkeleri gereğince kurulmuş kamu kuruluşları hangisidir? Sosyal güvenlik Kuruluşları
  10- Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamu hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda ticari, sınai, kültürel, tarımsal veya mesleki nitelikte çeşitli hizmetleri yapabilmeleri amacıyla, bu kuruluşların bünyelerinde kurulan özel işletme niteliğindeki işletmelere ne ad verilir? Döner Sermayeli Kuruluşlar
  11- Hangisi tam rekabet piyasasında mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyen unsurlardan biridir? Tüketici Tercihleri
  12- Piyasaların toplum refahının dağılımında adaleti sağlayamadıkları ölçüde devletin piyasa mekanizmasına karışarak gelir dağılımı adil olarak kabul edilen bir noktaya getirmeye çalışması devletin hangi görevidir? Gelir dağılımı
  13- Hangisi kamusal mallara örnek verilemez? Ayakkabı üretimi
  14- Piyasa mekanizması içersinde bireylerin tercihlerini gösterme yolu hangisidir? Fiyat
  15- Özellikle tüketimde rekabetin söz konusu olduğu yarı kamusal mallarda, b,r bireye o malı kullanmaya izin vermenin fırsat maliyeti hangisidir? SIKIŞIKLIK
  16- Hangisi tam özel malların özeliklerinden biri değildir? Kamu bütçelerince dağıtılırlar
  17- Hangisi tam kamusal mallara örnektir? Ulusal savunma yarı kamusallar; okullar,parklar, sağlık hizmetleri, kamu yüzme havuzları
  18- Hangisi tam kamusal malların özelliklerinden değildir? Piyasalarda dağıtılırlar
  19- Hangisi yarı kamusal sıkışan mallara örnektir? İtfaiye hizmetleri
  20- Eskişehir de bulunan bir tekstil fabrikasının atıklarının porsuk çayına akıtılması sonucunda ortaya çıkan kötü kokuların bireylerin fayda fonksiyonunu etkilemesi neye örnektir? Dışsal zarar
  21- Tek bir malın arz ve talebini kullanarak, denge üretim ve denge fiyat düzeyini belirlemeye yönelik yapılan analiz hangisidir? Kısmi denge analizi
  22- Kısmi denge analizinde, özel mal üretim düzeyi aşağıdaki noktalardan hangisince belirlenecektir? Toplam talebin toplam arza eşit olduğu noktada
  23- A ve B bireylerinin marjinal faydaların (son birim yararı) toplamlarının kamu malı üretmenin marjinal maliyetine eşit olması koşulu hangisidir? SAmuelson Koşulu
  24- Kamu mallarının finansmanında ödeme gücüne göre vergilemede bireylerin kamu malından elde ettikleri faydadan daha fazla ödeme yapabilmeleri aşağıdakilerden hangisidir? Mali sömürü
  25- Kamu mallarının finansmanında ödeme gücüne göre vergilemede bireylerin kamu malından elde ettikleri faydadan daha az ödeme yapabilmeleri aşağıdakilerden hangisidir? Mali rant
  26- Üretim faktörleri arzı ve teknoloji veri iken iki malın farklı maksimum üretim bileşenlerini veren eğri hangisidir? Üretim imkânları eğrisi
  27- Hangisi dışsallıkların sınıflandırma şekillerinden biri değildir? Politik yapı açısından yoktur!
  28- Belirli bir gölde avlana balıkçının yakaladığı balıkların, diğer balıkçıların avlanmasını güçleştirmesi hangi dışsallık türüdür? Üreticiden üreticiye dışsallık
  29- Otomobil egzozundan çıkan gazların insan sağlığına zarar vermesi ne tür dışsallıktır? Tüketiciden tüketiciye
  30- Hangisi dışsallıklar söz konusu olduğunda müdahale yöntemlerinden biri değildir? Muafiyetler. Yöntemler ise: Vergileme, sübvansiyonlar, miktar kısıtlamalar ve mülkiyet hakları düzenlemeleri
  31- Bireylerin tercihlerini siyasi karar alma mekanizmasına aktarma yolu hangisidir? Oylama
  32- Optimal oylama modelinde, gerekli oy oranı artıkça bireylerin kolektif anlaşmadan doğan kazançlarının da artması sonucu elde edilen eğri hangisidir? Dışsal maliyet eğrisi
  33- Optimal oylama oranı modelinde gerekli oy oranının artması ile ortaya çıkan maliyete ne denir? Karar alma maliyetleri eğrisi
  34- Çoğunluk oylama modelinde, her bireyin en çok tercih ettiği nokta kendi talep eğrisi ile aşağıdakilerden hangisinin eşit olduğu üretim düzeyi olacaktır? Vergi fiyatının eşit olduğu nokta
  35- Mutlak çoğunluk oylama kuralının tek ve tutarlı bir sonuç vermediği durum hangisidir? Oylama paradoksu
  36- Seçim gündemi değiştikçe ve seçim tekrarlandıkça farklı sonuçlara ulaşılması durumu nedir? Döngüsel çoğunluklar
  37- Temsili demokrasi modelinde, iki partinin birbirine çok yakın olması nedeniyle bireyin oy kullanmaması aşağıdakilerden hangisidir? Farksızlık
  38- Hangisi dar anlamda kamu harcaması tanımına girer? Yerel yönetimlerin harcamaları
  39- Hangisi geniş anlamda kamu harcaması tanımına giren harcamalardan değildir? Gelir vergisi
  40- Hangisi vergi harcamalarına örnek gösterilemez? Merkezi yönetim harcamaları
  41- Kamu harcamalarında harcamayı yapan yönetim birimlerini esas alan sınıflandırma çeşidi hangisidir? İdari sınıflama
  42- Belirli bir amaca yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında çok açık bir ilişkinin kurulmasını sağlayan kamu harcaması sınıflandırma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? İşlevsel sınıflama
  43- Hangisi işlevsel sınıflandırmayı oluşturan hizmetlerden devlet düzeninin sürdürülmesini, korumasını ve devletin yönetimini sağlayan hizmetlerdir? Genel Hizmetler
  44- Hangisi işlevsel sınıflandırmaya göre genel hizmetler kapsamına giren hizmetlerden biri değildir? Ulaştırma hizmetleri

 2. #2
  €lif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  €lif isimli Üye şimdilik offline konumundadır Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2008
  Mesajlar
  111
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF 2. Sınıf Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

  45- Hangisi işlevsel sınıflandırmaya göre ülkemizde genel hizmetleri yürüten kuruluşlardan değildir? Devlet su işleri, yürütenler ise; TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa mahkemesi, başbakanlık
  46- Hangisi işlevsel sınıflandırmaya göre ekonomik hizmetler kapsamına giren hizmetlerden değildir? Yargı hizmetleri. Girenler ise; tarım, inşaat, ulaşım, enerji ve doğal kaynaklar ile üretim
  47- Program bütçe sistemi ülkemizde hangi yıl uygulamaya konulmuştur? 1973
  48- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını artışının gerçek nedenlerinden biridir? Teknolojik gelişmeler
  49- Para değerindeki düşmenin kamu harcamaları üzerinde yaratacağı etkiyi ortadan kaldırmak için hangisi uygulanır? Fiyat endeksleri
  50- Devlet gelirleri toplanırken bunun toplanabilmesi için yapılan harcamaların toplanan gelirden düşülerek net miktarın yazılmasını kabul eden bütçe yöntemi hangisidir? Safi hasılat yöntemi
  51- Bütçe dışı bırakılan bazı harcamalarının bütçeye alınması sonucu kamu harcamalarında görünürde bir artış yaşanması kamu harcamalarının artış nedenlerinden hangisine örnektir? Bütçe yöntem ve tekniğindeki gelişmelere örnektir
  52- Nüfus artışı aşağıdaki durumlardan hangisinde kamu harcamalarında gerçek bir artış yaratır? Kişi başına kamu harcaması miktarında artış olması durumunda artış yaratır
  53- Hangisi kamu harcamalarının artışının gerçek nedenlerinden bir tanesidir? Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
  54- İletişim konusunda yapılan bilimsel ve teknik araştırmalar sonucu kamu harcamalarının artması artış nedenlerinden hangisine örnektir? Teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler
  55- Kamu hizmetlerinin daha yaygın ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi isteği sonucu kamu harcamalarının artması kamu harcamalarının artış nedenlerinden hangisine örnektir? Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
  56- Mustgrave ve Rostow un kalkınma süreci ile kamu harcamalarının artışı arasında ilişki kurdukları kalkınma modellerine göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yüksektir? Kalkınmanın ilk aşamalarında
  57- Mustgrave ve Rostow un kalkınma süreci ile kamu harcamalarının artışı arasında ilişki kurdukları kalkınma modellerine göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde kamu kesimi yatırım malı arz etmeye devam etmekte, ancak bu kez özel yatırımları tamamlayıcı niteliğe bürünmektedir? Kalkınmanın orta aşamalarında
  58- Kamu kesiminde kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerin en önemlisi hangisidir? Fayda maliyet analizi
  59- Kamu kesiminde kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerin hangisinde belirli bir girişimin yaratacağı yarar ile doğuracağı maliyet karşılaştırılmakta ve net yarar sağlayan girişimler uygun kabul edilmektedir? Fayda maliyet analizi
  60- Fayda-maliyet analizinde temel ilke nedir? Marjinal faydası marjinal maliyetinden yüksek olan girişimlerde bulunmak
  61- Marjinal faydası marjinal maliyetinden yüksek olan bazı girişimlerde bulunamamanın en önemli sınırlaması nedir? Kaynak yetersizliği
  62- Fayda-maliyet analizi esas olarak dar anlamda hangisiyle ilgili bir tekniktir? Etkinlik
  63- Fayda-maliyet analizinin en önemli öğesi olan faydanın ölçülmesi konusunda ilk çalışmayı kim yapmıştır? Jules Dupuit
  64- Tüketicinin ödeyebileceği ya da ödemeyi göze aldığı yüksek fiyatla ödediği düşük fiyat arasındaki farka ne denir? Tüketici rantı
  65- Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde fayda-maliyetlerinin ölçülmesinde çıktıları pazarlanabilen kamu yatırım projelerinin tanımlanabilen faydalarına ne ad verilir? Doğrudan fayda
  66- Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, fayda-maliyetlerin ölçülmesinde, doğrudan ortaya çıkmayan ve dışsal olan faydalara ne denir? Dolaylı Fayda
  67- Herhangi bir sulama projesi sonucunda çevre güzelliğinin artması, bu proje sonucu ortaya çıkan hangi fayda türüne örnektir? Doğrudan maddi olmayan fayda
  68- Hangisi bütçe ve bütçeleme sistemlerinin önem kazanmasına yol açan nedenlerden bir tanesi değildir? Piyasa sisteminin mükemmel işlemesi
  69- Bütçe sistemlerinden hangisinde, bütçe ödeneklerinin verilmesinde üzerinde durulan konu, sunulacak kamu hizmetlerinin miktarı ve nitelikleri olmayıp, daha çok hizmetleri yapacak örgütlerin ihtiyaçlarıdır? Geleneksel bütçe sistemi
  70- Hangisi geleneksel bütçenin üstünlüklerinden değildir? Tercihlerin saptanması zordur
  71- Hangisi geleneksel bütçenin aksaklıklarından değildir? Bütçe plan ilişkisi kolayca kurulabilir
  72- Belirli kaynaklarla en yüksek toplumsal refahın hangi hizmetlerle sağlanabileceği üzerinde duran bütçe sistemi hangisidir? Program bütçe sistemi
  73- Yapılacak hizmetlerin önem kazandığı buna karşılık yönetim birimleri ve yönetim birimlerinin örgüt yapılarının bütçelemede ikinci planda dikkate alındığı bütçe sistemi hangisidir? Program bütçe sistemi
  74- Hükümetin saptadığı amaçları gerçekleştirmek için var olan kıt kaynakların seçenekler arasında dağıtımında akılcı kararların alınmasında yardımcı olan bütçe sistemi hangisidir? Planlama programlama bütçeleme sistemi
  75- Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için programların, politikanın ve yöntemlerin seçilmesi ve seçenekler arasında bir tercih sonucu karar verilmesi PPBS nin öğelerinden hangisidir? Planlama
  76- Belirli maçların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin ve kaynakların bir araya getirilmesi, seçenek programlarının değerlendirilmesi ve aralarında amacı en iyi gerçekleştirecek olanın seçilmesi süreci PPBS nin hangi öğesidir? Programlama
  77- PPBS nin hangi öğesinde amaçlara ulaşmak için programlar arasında kaynakların tahsisine imkan sağlanır? Bütçeleme
  78- Hangisi şerefiyelerle ilgili olarak söylenemez? Ödenecek şerefiyenin belirlenmesinde, meydana gelen değer artışından hangi oranda yararlanıldığı önemlidir. (karşılık vardır, daha çok harca yaklaşırlar, sunulan bir hizmet söz konusudur, bireyler sunulan hizmetten yararlanıp yararlanmama konusunda bir tercihte bulunmamaktadırlar.)

 3. #3
  €lif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  €lif isimli Üye şimdilik offline konumundadır Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2008
  Mesajlar
  111
  Beğeniler
  0 / 0

  --->: AÖF 2. Sınıf Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

  79- Mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak üzere bunların hizmetlerinden yararlanan kimselerden zorunlu olarak aldıkları parasal değer nedir? Parafiskal gelir
  80- Hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden bir tanesi değildir? Belirli bir izin karşılığında alınan gelirlerdir.
  81- Hangisi parafiskal gelire örnek değildir? Gümrükte ödenen bedel (Ziraat odası aidatları, toplu konut fonu, ticaret odası aidatları, sosyal sigortalar kurumu primleri)
  82- Devlet gelirlerinden hangisi aynı zamanda Merkez Bankası kaynaklı finansman olarak da adlandırılır? Para basma
  83- Ulusal paranın yabancı paralar karşısında dış değerinin düşürülmesi aşağıdakilerden hangisidir? Devalüasyon
  84- Kamusal finansman içersinde vergiden sonra en önemli kaynak hangisidir? Borçlanma
  85- Borçlanma aşağıdaki durumlardan hangisinde vergiye benzer bir gelir olarak düşünülebilir? Zorunlu olarak yapıldığında
  86- Hangisi iç borçların sağlandığı kaynaklardan değildir? Yerel Yönetimler
  87- Devlete gelir sağlamak ve üretimi kontrol etmek için devletin bazı mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını bir firmaya vermesiyle ne oluşur? Mali tekeller
  88- Vergilendirme, anayasal hükümlerin ortaya çıkışına bağlı olarak ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmıştır? İngiltere
  89- Fizyokratlara göre değer yaratan tek faaliyet hangisidir? Tarım
  90- Vergilerin ülkenin toprak ve emeğinin ürününün bir parçası ve hükümet emrine sunulan kısmı olduğunu ifade eden iktisatçı kimdir? Ricardo
  91- Vergilendirmede uyulması gereken temel ilkeleri belirleyen hangi iktisatçıdır? Adam Smith
  92- Zengin yatırımcıları arazi spekülasyonlarından (vurgunculuk) uzak tutarak verimli yatırımlara yöneltecek tek bir vergi önerisinde bulunan iktisatçı kimdir? Henry George
  93- Devletin vergilendirme yetkisini açıklayan görüşlerin hangisinde, vergi ödemeleriyle devletçe sunulan hizmetler arasında karşılıklı bir değişim ilişkisi kurulmaktadır? Rasyonalist-bireyci devlet görüşü
  94- Devletin vergilendirme yetkisini açıklayan görüşlerin hangisinde, devlet, ekonomik ve sosyal hayatın her alanında üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmek amacıyla, bireylerden ödeme güçleriyle orantılı olarak fedakârlıkta bulunmalarını isteyebilir? Organik devlet görüşü
  95- Devletin vergilendirme yetkisini açıklayan görüşlerin hangisinde, vergilendirme yetkisi devletin bütün anayasal yetkileri gibi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kullanılması gereken bir yetkidir? Devletin egemenliği teorisi
  96- Kamu gelirlerinin finansmanı için veri alınması vergilemenin hangi maçlarındandır? Mali Amaç
  97- Vergilemenin tarihsel olarak en eski ve geleneksel amacı hangisidir? Mali Amaç
  98- Tarafsız devletin yerini müdahaleci devlete bırakması nedeniyle tarafsız verginin de , müdahaleci vergiye dönüştüğü yıl hangisidir? 1929
  99- Adam smithin klasik vergileme ilkeleri nelerdir? İktisadilik-uygunluk-açıklık-eşitlik
  100- Verginin üzerinden alındığı şey nedir? Verginin konusu
  101- Verginin borcunun hesaplanması için dayanılan temeli ifade eden vergilik kavramı nedir? Verginin matrahı
  102- Vergi matrahının belirlenmesinde esas alınan büyüklük teknik bir miktar ya da fiziki bir ölçü olduğu taktirde hangisi söz konudur? Spesifik vergi
  103- Vergi matrahı ekonomik-parasal bir değer olarak ifade edilmişse söz konusu olan nedir? Advalorem vergi
  104- Hangisi değer esasına dayalı vergilerden değildir? Motorlu taşıtlar vergisi değildir (emlak+gelir+kurumlar+KDv)
  105- Hangisi vergi mükellefinin biçimsel ödevleri içersinde yer almaz? Vergiyi ödemek (defter tutmak, belge düzenlemek, beyanname vermek, bildiri de bulunmak)
  106- Vergi yasalarına göre vergi borcunu ödemek zorunda olan kişi hangisidir? Yasal mükellef
  107- Yansıma mekanizması sonucunda bir verginin gerçek yükünü taşıyan kimdir? Vergi taşıyıcısı
  108- Kendi kişiliğinde gerçekleşmediği halde, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu olan kişi kimdir? Vergi sorumlusu
  109- Objektif vergi mükellefiyetinin sınırlandırılmasına ne denir? İstisna
  110- Belirli bir dönemde devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine yapılan ödemelerle, bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı dönemde elde ettikleri gelirler arasındaki niceliksel ilişki hangisidir? Vergi yükü
  111- Vergi yükü türlerinden değildir? Kısmi vergi yükü değildir (bireysel vergi yükü-net vergi yükü-gerçek vergi yükü bölgesel vergi yükü , vergi yükü türleridir)
  112- (ödenen vergiler-toplumun geliri) aşağıdaki vergi yükü tanımlarından hangisini bize vermektedir? Toplam vergi yükü
  113- (bireyin ödediği tüm vergiler-bireyin geliri) aşağıdaki vergi yükü tanımlarından hangisini bize vermektedir? Bireysel vergi yükü
  114- Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğratılması hangidir? Vergiden kaçınma
  115- Hangisi vergiden kaçınma yollarından değildir? Vergiyle ilgili belgeleri yok etmek
  116- Farklı vergi türleri ve farklı vergi oranlarından yararlanarak vergi avantajı elde etmeyi ifade eden kavram nedir? Vergi arbitrajı
  117- Mükelleflerin bazı gelirlerini gizleyerek vergi matrahını azaltmaları hangisine örnektir? Vergi kaçakçılığı
  118- Vergi dolayısıyla mükelleflerin kararlarını değiştirerek daha az vergi ödeme yoluna gitmek istemeleri, verginin hangi etkisidir? Karar etkisi
  119- Vergi nedeniyle harcamaları azalan mükelleflerin ek işler bularak veya kendi işlerinde daha fazla çalışarak vergilerin etkilerini gidermeye çalışmaları verginin hangi etkisidir? Gelir etkisi
  120- İyi bir vergi sitemin özelliklerinden değildir? Vergi oranları yüksek olmalıdır. ( özellikleri ise; basit, adil ve etkin olmalı, mükelleflerin ödeme güçlerini dikkate almalıdır)
  121- Tek vergi sisteminin savunucuları kimlerdir? Fizyokratlar
  122- Hangisi gelirler üzerinden alınan vergilerden biridir? Kurumlar vergisi
  123- Gelir vergilerinde gelirin tanımlanmasında kullanılan yollardan hangisine göre gelir bir gerçek kişinin üretim faktörlerinin üretim sürecine sokması karşılığı yaratmış olduğu hâsıladan oluşur? Kaynak teorisi
  124- Hangisi kaynak teorisine göre gelir olarak kabul edilmez? Milli piyango gelirleri
  125- Hangisi kurumlar vergisinin gerekliliğini savunan görüşlerden biri değildir? Kurum kazançlarının düşüklüğü
  126- Hangisi kurumlar vergisi uygulamasında kullanılan sistemlerden biri değildir? Sedüler sistem (kullanılanlar ise; ayrı tüzel kişilik sistemi, vergi alacağı sistemi, tam bütünleşme sistemi, farklılaştırılmış oranlar sistemi)
  127- Hangisi T.vergi sistemine göre kurumlar vergisi mükellefi olarak kabul edilmez? Kolektif şirketler ( kabul edilenler; kooperatifler, anonim şirketler, iktisadi kamu müesseseleri , iş ortakları)
  128- Hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilere örnek değildir? Kurumlar vergisi (örnekler; gümrük vergileri, muamele vergileri, özel tüketim vergileri, KDV)
  129- Hangisi özel tüketim vergilerinin alınma amaçlarından biri değildir? Kurum kazançlarını arttırmak.Hızlı Cevap Hızlı Cevap

İstanbul'un fethi?

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Mart.2010, 21:33
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2009, 16:19
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Şubat.2009, 11:25